Navigácia

BIGBOARD 4,50/2022

Emisia BigBoard o celkovej hodnote 800 mil. Kč ponúka úrok 4,50 %, vyplácaný polročne v máji a v novembri. Nominálna hodnota jedného dlhopisu činí 1 Kč. 

Informácie o dlhopise

Charakteristika

BigBoard Praha, a.s. (Emitent) a jeho dcérske spoločnosti se zaoberajú prevádzkovaním a predajom vonkajších reklamných plôch v Českej republike. Emitent je lídrom na trhu vonkajšej reklamy v Českej republike. Spolupracuje s mediálnymi a reklamnými agentúrami, najvýznamnejší koncoví zákazníci sú z automobilového priemyslu, mobilní operátori, firmy zo sektoru finančných služieb a spoločnosti z oblasti retailu. 60 % spoločnosti vlastní JOJ Media House.

Základné údaje

Názov emisie BIGBOARD 4,50/2022
Mena emisie CZK
Dátum emisie 28.11.2012
Upisovacia lehota 12 mesiacov od emisie
Celkový objem emisie 800 000 000 CZK
Menovitá hodnota dlhopisu 1 CZK
Emisný kurz 100%
Úročenie 4,50%
Výplata kupónu polročne, 28.5. a 28.11.
Dátum splatnosti 28.11.2022
ISIN CZ0003502312
Kotácia BCPP

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy BigBoard - prospekt PDF
Dlhopisy BigBoard - infolist PDF