Dlhopisy Auctor 5,00/2025 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy Auctor 5,00/2025

Päťročné dlhopisy emitované v rámci tejto prvej a zároveň jedinej tranže dlhopisového programu nesú pevný úrokový výnos vo výške 5,00 % p. a., s polročnou výplatou úroku. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 1 000 EUR, celkový objem emisie je 80 mil. EUR (celá suma programu). Dátum emisie je 24. 11. 2020. Emitent má právo dlhopisy predčasne splatiť od 1. výročia po dátume emisie.  

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Emitentom dlhopisov je slovenská spoločnosť Auctor Financie, s.r.o., ovládaná Ručiteľom emisie, českou holdingovou spoločnosťou Auctor Holding, a.s.
Skupina Auctor je aktívna hlavne v sektoroch hotelierstva a v distribúcii liekov a zdravotníckeho materiálu. Farmaceutický biznis je v Skupine zastúpený spoločnosťou Medika, ktorá je najstarším veľkoobchodným predajcom liekov a zdravotníckych výrobkov v Chorvátsku a lídrom na tomto trhu. Medika tiež prevádzkuje najväčší reťazec lekární v Chorvátsku. Hotelierstvo je reprezentované spoločnosťou Laguna Novigrad, ktorá je piatou najväčšou hotelovou a voľnočasovou spoločnosťou na Istrii, pôsobí okrem iného aj na ostrove Korčula a na polostrove Pelješac. Laguna prevádzkuje svoje zariadenia pre trávenie voľného času pod svojou vlastnou značkou Aminess.

Základné údaje

Názov emisie Auctor 5,00/2025 
Mena emisie EUR
Dátum emisie 24. 11. 2020
Upisovacia lehota 12 mesiacov od dátumu emisie
Celkový objem emisie 80 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 1 000 EUR
Emisný kurz 100 %
Úročenie 5,00 %
Výplata kupónu polročne, vždy 24. 5. a 24. 11.
Dátum splatnosti 24. 11. 2025
ISIN SK4000018149
Kotácia BCPB
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont <5
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Auctor 5,00/2025 - infolist PDF
Dlhopisy AUCTOR 5,00/2025 - opis cenných papierov PDF
Dlhopisy AUCTOR 5,00/2025 - registračný dokument PDF
Dlhopisy AUCTOR 5,00/2025 - konečné podmienky a súhrn PDF