Navigácia

Dlhopisy TMR 4,50 %/2018

Dlhopis TMR I je vydávaný podľa slovenského zákona, splatný v roku 2018 s polročnou výplatou kupónu s úrokom vo výške 4,50 % p. a. Celková  hodnota emisie je 70 000 000 EUR. Záväzky z dlhopisov budú zabezpečené záložným právomna nehnuteľnosti vo vlastníctve Emitenta.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Akciová spoločnosť Tatry mountain resorts (Emitent, TMR) patrí medzi najväčších poskytovateľov celoročných turistických služieb v strednej a vo východnej Európe.

Obchodné činnosti Emitenta tvoria 3 kľúčové segmenty: Hory a Aquapark, Hotelierstvo a Realitné projekty. Emitent prevádzkuje horské strediská Nízke Tatry – Jasná, Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. Aquapark Tatralandia je najväčším celoročným vodným zábavným parkom v strednej Európe. V Česku TMR prevádzkuje lyžiarske stredisko Špindlerův Mlýn, ktoré má v prenájme na 20 rokov. Hotelierstvo disponuje kapacitou viac ako 2-tisíc lôžok v zariadeniach, ako sú napríklad Tri studničky, hotel Srdiečko, Grandhotel Praha Tatranská Lomnica alebo Grandhotel Starý Smokovec.

Základné údaje

Názov TMR 4,50 % / 2018
Emitent Tatry Mountain Resorts, a. s.
Administrátor J&T Banka, a. s.
Mena emisie EUR
Celkový objem emisie 70 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 1 000 EUR
Emisný kurz 100 % + AÚV
Úročenie pevná úroková sadzba 4,5 % ročne
Výplata kupónu polročne, vždy k 17.06. a 17.12.
Splatnosť dlhopisov 17.12.2018
ISIN SK4120009606
Forma cenného papiera na doručiteľa
Druh cenného papiera zaknihovaný (CDCP)
Kotácia BCPP, voľný trh

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy TMR I 4,50 %/2018 – prospekt PDF
Dlhopisy TMR I 4,50 %/2018 – infolist PDF