Navigácia

PPSS - KORUNA Krátkodobý dlhopisový o.p.f.

Otvorený fond krátkodobých investícií

Základné informácie

Charakteristika

Zameraním investičnej politiky podielového fondu Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde do rôznych typov aktív, akými sú dlhové investície, finančné deriváty a vklady na bežných účtoch a vkladových účtoch.

Základné údaje k 21.2.2019

Min. investičný horizont (IH) 1 rok
Typ fondu Otvorený fond krátkodobých investícií
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Dátum začiatku činnosti 1.1.1995
Min. vstupná investícia 15 EUR
Poplatok za správu 0,70%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálně raz týždenně

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF