J&T SELECT

zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 26.3.2018

Zastúpenie v %
Akcie 55,75 %
Dlhopisy 29,71 %
Komodity 1,21 %
Ostatné 11,56 %
Reality 9,37 %

Výkonnosť fondu k dátumu 20.4.2018

1 mesiac -0,90 %
3 mesiace -2,95 %
6 mesiacov 1,59 %
1 rok 6,57 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 0,65 %
k min. IH (p.a.) Dáta nie sú k dispozícii

Komentár portfólio manažéra k dátumu 26.3.2018

Neistota na akciových trhoch pretrvala aj v marci v dôsledku postupného uťahovania menovej politiky v USA, obáv z obchodnej vojny USA vs svet, a rétoriky D. Trumpa na adresu IT firiem (Amazon), či možnej väčšej regulácie v súvislosti s únikom údajov užívateľov sociálnej siete Facebook.
Akciové trhy sa vrátili po predchádzajúcom náraste z februárovej korekcie v závere marca späť na jej dno. Zvýšené výkyvy na trhoch teda pretrvávajú. Vinníkom je D.Trump, a Fed. Prvý kvôli svojej tvrdohlavosti v zámere zaviesť clá na dovoz tovarov do USA. I keď ide v objeme o zanedbateľné opatrenia, obchodná vojna nevyvoláva dôveru investorov, naopak aj malé gestá ich znepokojujú.
Fed zas znepokojil trhy tým, že to so zvyšovaním sadzieb myslí vážne. Rastúce výnosy do splatnosti dlhopisov, alebo inak trhové úrokové sadzby postupne zvyšujú atraktivitu bezrizikových štátnych dlhopisov USA a mierne aj Nemecka na úkor rizikových akcií, avšak stále nejde o takú rovnováhu výnosov, aby preferencia akcií investormi skončila.
Zvýšené valuácie a optimistické očakávania investorov ohľadom rastu ziskov spoločností a rastu ekonomiky, ktoré sú započítané do cien akciových trhov budú i naďalej vyvolávať nervozitu a korekcie, vždy keď sa objaví správa ohrozujúca zhmotnenie pozitívnych očakávaní.
Fond za mesiac marec poklesol o -2,81%.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 20.4.2018

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 26.3.2018

J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. 29,72 %
Metatron Long Term Equity Fund 25,08 %
EUROFOND o.p.f. 9,39 %
KLM real estate fund o.p.f. - PPSS 9,37 %
USA TOP Fond o.p.f. 8,53 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.

Základné údaje k 20.4.2018

Min. investičný horizont (IH) 5 rokov
Typ fondu zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 9.3.2015
Vlastný kapitál celkovo 10 514 224,87 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,0204 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,61 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Informácie o smernici MIFID TU

Staňte sa klientom

Založte si zmluvu online. Vyplnenie formulára trvá pár minút a budete potrebovať len jeden doklad totožnosti. Po odoslaní formulára pripravíme zmluvu, ktorú vám doručíme kuriérom na podpis.

Aby celý proces založenia zmluvy prebehol rýchlo a bez zbytočných komplikácií, používajte pri vypĺňaní formulára diakritiku.

  • Formulár vyplňte kedykoľvek a kdekoľvek
  • Nemusíte chodiť do banky
  • Stačí Vám 15 minút

Zavoláme Vám späť

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

  • Zavoláme Vám späť počas pracovných dní medzi 8.00 – 18.00 hod.
Neviete si rady so žiadosťou?

Pomôžeme Vám na čísle

0800 900 500

Sme tu pre Vás každý pracovný deň medzi 8.00 – 18.00 hod.