Navigácia

J&T SELECT

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 29.4.2019

Zastúpenie v %
Akcie 68,02 %
Dlhopisy 23,59 %
Komodity 0 %
Ostatné 12,22 %
Reality 6,47 %

Výkonnosť fondu k dátumu 27.5.2019

1 mesiac 0,40 %
3 mesiace 4,06 %
6 mesiacov 5,94 %
1 rok 2,79 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 1,65 %
k min. IH (p.a.) Dáta nie sú k dispozícii

Komentár portfólio manažéra k dátumu 29.4.2019

V priebehu apríla sme mierne skonzervatívnili portfólio fondu odpredajom akciových ETF pozícií z dôvodu predošlého silného rastu akciových trhov. Fond si za mesiac pripísal na výkonnosti +2,72%. Akciové trhy pokračovali v raste aj počas uplynulého mesiaca, keď naďalej ťažili z optimistickej nálady investorov ohľadom podpísania obchodnej dohody medzi USA a Čínou a z uvoľnenejšej menovej politiky hlavných centrálnych bánk sveta. Niektoré americké akciové indexy dosiahli dokonca nové historické vrcholy. Nič nenaznačuje tomu, že by trhy mali v blízkej budúcnosti zaznamenať okrem korekcií vážnejší obrat v trende. Napriek tomu uplatňujeme v súčasnosti o niečo opatrnejší prístup v alokácii portfólia a sústredíme sa pri výbere investícií na konzervatívnejšie, a menej závislé investície na vývoji trhov rizikových aktív.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 27.5.2019

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 29.4.2019

Metatron Long Term Equity Fund 34,19 %
J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. 25,24 %
EUROFOND o.p.f. 11,25 %
USA TOP Fond o.p.f. 10,18 %
KLM real estate fund o.p.f. - PPSS 6,47 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.

Základné údaje k 27.5.2019

Min. investičný horizont (IH) 5 rokov
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 9.3.2015
Vlastný kapitál celkovo 9 380 368,04 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,0715 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,20 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF