Navigácia

J&T SELECT

zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 28.1.2019

Zastúpenie v %
Akcie 67,67 %
Dlhopisy 28,78 %
Komodity 0 %
Ostatné 7,09 %
Reality 6,76 %

Výkonnosť fondu k dátumu 21.2.2019

1 mesiac 4,63 %
3 mesiace 1,85 %
6 mesiacov -4,09 %
1 rok -1,56 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 0,67 %
k min. IH (p.a.) Dáta nie sú k dispozícii

Komentár portfólio manažéra k dátumu 28.1.2019

Akciové trhy počas januára vymazávali prudký decembrový pokles. Investori pocítili úľavu, keď Trump prejavil snahu uzavrieť s Čínou v prvom kvartáli roka dohodu, ktorá by mala ukončiť obchodné spory. Investorov potešili aj solídne údaje z americkej ekonomiky. A tiež zmiernená rétorika predstaviteľov americkej centrálnej banky Fed, ktorá naznačuje ochotu citlivejšie pristupovať k uťahovaniu menovej politiky, vzhľadom na spomaľovanie ekonomík sveta.
Fond v januári na výkonnosti stratil -1,24%. V tomto poklese sa prejavuje najmä pokles ceny Metatron Long Term Equity fondu, ktorý tvorí približne 30% portfólia fondu J&T Select. Jeho posledný cenový pohyb spôsobený decembrovým pádom trhov bol pokles o -10,11%. Fond Eurofond zastúpený v majetku fondu J&T Select naopak počas januára vzrástol o 9,93%, a USA TOP fond o 9,10%, čo čiastočne kompenzovalo pokles fondu Metatron v rámci akciovej zložky fondu. Akciové trhy by výraznejšie potešilo ukončenie obchodnej vojny medzi USA a Čínou. Táto udalosť predstavuje pre fond pozitívne riziko aj vzhľadom na prehnaný pesimizmus investorov, ktorý bol citeľný najmä v poslednom kvartáli minulého roka.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 21.2.2019

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 28.1.2019

Metatron Long Term Equity Fund 30,90 %
J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. 28,66 %
EUROFOND o.p.f. 10,95 %
USA TOP Fond o.p.f. 9,27 %
KLM real estate fund o.p.f. - PPSS 6,76 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.

Základné údaje k 21.2.2019

Min. investičný horizont (IH) 5 rokov
Typ fondu zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 9.3.2015
Vlastný kapitál celkovo 9 843 210,54 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,027 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,94 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF