Navigácia

J&T SELECT

zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 26.11.2018

Zastúpenie v %
Akcie 68,38 %
Dlhopisy 25,81 %
Komodity 0 %
Ostatné 9,13 %
Reality 6,49 %

Výkonnosť fondu k dátumu 14.12.2018

1 mesiac -1,24 %
3 mesiace -6,53 %
6 mesiacov -3,56 %
1 rok -2,49 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 0,14 %
k min. IH (p.a.) Dáta nie sú k dispozícii

Komentár portfólio manažéra k dátumu 26.11.2018

Akciové trhy počas novembra prešli vývojom ako na húsenkovej dráhe. Začiatkom mesiaca rástli, potom nasledoval prudký pokles k októbrovému dnu, a následne zase odraz. Kým americké a japonské akciové trhy stihli skončiť v určitom pluse, európskym sa to už nepodarilo. Od októbra trhy zaťažuje otázka rastúcich úrokových sadzieb americkej centrálnej banky Fed pri tendenciách ekonomiky spomaľovať, obchodná vojna USA vs Čína, jednania o Brexite, a Talianska populistická vláda a jej trenice s EK ohľadom štátneho rozpočtu. Kým Fed stihol investorov pred koncom mesiaca upokojiť, keďže jeho guvernér J.Powell sa vyjadril, že Fed je neďaleko úrovne, kam chce sadzby dostať, otázka obchodných vojen pred summitom G20 ostala ešte otvorená. Pozitívna zmena prišla až cez víkend, keď trhy už posledný obchodný deň mesiaca mali za sebou. Fond za november zaznamenal pokles o -2,35%.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 14.12.2018

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 26.11.2018

Metatron Long Term Equity Fund 32,78 %
J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. 27,46 %
EUROFOND o.p.f. 10,18 %
USA TOP Fond o.p.f. 9,40 %
KLM real estate fund o.p.f. - PPSS 6,49 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.

Základné údaje k 14.12.2018

Min. investičný horizont (IH) 5 rokov
Typ fondu zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 9.3.2015
Vlastný kapitál celkovo 9 635 481,37 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,0052 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL -1,60 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Informácie o smernici MIFID TU

Staňte sa klientom

Založte si zmluvu online. Vyplnenie formulára trvá pár minút a budete potrebovať len jeden doklad totožnosti. Po odoslaní formulára pripravíme zmluvu, ktorú vám doručíme kuriérom na podpis.

Aby celý proces založenia zmluvy prebehol rýchlo a bez zbytočných komplikácií, používajte pri vypĺňaní formulára diakritiku.

  • Formulár vyplňte kedykoľvek a kdekoľvek
  • Nemusíte chodiť do banky
  • Stačí Vám 15 minút

Zavoláme Vám späť

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

  • Zavoláme Vám späť počas pracovných dní medzi 8.00 – 18.00 hod.
Neviete si rady so žiadosťou?

Pomôžeme Vám na čísle

0800 900 500

Sme tu pre Vás každý pracovný deň medzi 8.00 – 18.00 hod.