J&T SELECT

zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 28.4.2017

Zastúpenie v %
Akcie 63,66 %
Dlhopisy 26,11 %
Komodity 6,47 %
Ostatné 11,68 %
Reality 14,45 %

Výkonnosť fondu k dátumu 27.5.2017

1 mesiac 0,73 %
3 mesiace 2,84 %
6 mesiacov 6,89 %
1 rok 10,43 %
od zahájenia činnosti (p.a.) -1,46 %
k min. IH (p.a.) Dáta nie sú k dispozícii

Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.4.2017

V apríli mali najväčší vplyv na vývoj aktív predovšetkým francúzske prezidentské voľby. Prvé kolo dopadlo presne podľa predpokladov - do druhého kola postúpil Emmanuel Macron a Marine Le Pen. Trhy prijali túto správu veľmi pozitívne, pretože s pravdepodobnosťou 60% bude celkovým víťazom pro-európsky orientovaný kandidát Macron. Rástli predovšetkým európske akcie a naopak klesalo zlato, ktoré slúži ako bezpečný prístav. V priebehu mesiaca prebehlo aj zasadanie ECB, kde však v súlade s očakávaniami nenastala žiadna zmena z hľadiska úrokových sadzieb, ani programu kvantitatívneho uvoľňovania. Guvernér Draghi ubezpečil trhy, že sadzby ostanú naďalej nízke, i keď je badať zlepšenie stavu EU ekonomiky, a tak kvantitatívne uvoľňovanie bude prebiehať minimálne do konca roka 2017.
Eurofond vzrástol o 2,83%, JT Bond o 0,15%, USA TOP fond poklesol o -0,26%, Metatron Long Term Equity vzrástol o 1,51%, ETFS Physical Gold ETF kleslo o -0,24%, S&P 500 Futures vzrástli o 0,90%, dolár voči euru oslabil o -2,21%.
Počas apríla sme vo fonde vymenili pozíciu v Našom Prvom Realitnom Fonde PPSS za realitný fond KLM PPSS v záujme dosiahnutia vyššieho výnosu. Do fondu sme taktiež nadobudli pozíciu vo WisdomTree Dynamic Long/Short US Equity ETF, ktoré by malo zlepšiť diverzifikáciu portfólia.
Celkovo sa fond J&T Select zhodnotil v apríli o +0,70%.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 27.5.2017

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 28.4.2017

Metatron Long Term Equity Fund 28,93 %
J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. 27,31 %
Futures S&P 500 16,36 %
KLM real estate fund o.p.f. - PPSS 14,45 %
EUROFOND o.p.f. 7,44 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Napíšeme vám naspäť

Zadajte, prosím, svoje telefónne číslo (minimálne 9 znakov).
Zadajte platnú e-mailovú adresu, napr. jozef.novak@mojmail.sk.
V odpovedi používajte, prosím, iba číslice.

Základné informacie

Charakteristika

Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.

Základné údaje

Min. investičný horizont (IH) 5 rokov
Typ fondu zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 9.3.2015
Vlastný kapitál celkovo 6 886 010,89 EUR
Aktuálna hodnota PL 0,9678 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL -0,40 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Max. vstupný poplatok 3,00 %
Max. výstupný poplatok 1 %; aktuálne 0 %
Poplatok za správu 1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Informácie o smernici MIFID