J&T SELECT

zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 28.2.2017

Zastúpenie v %
Akcie 64,69 %
Dlhopisy 28,38 %
Komodity 7,07 %
Ostatné 14,49 %
Reality 9,64 %

Výkonnosť fondu k dátumu 23.3.2017

1 mesiac 1,57 %
3 mesiace 3,62 %
6 mesiacov 4,97 %
1 rok 10,14 %
od zahájenia činnosti (p.a.) -2,31 %
k min. IH (p.a.) Dáta nie sú k dispozícii

Komentár portfólio manažéra k dátumu 28.2.2017

Americké akcie nadviazali aj vo februári na rast z januára a posunuli svoje historické maximá ešte vyššie. Americký akciový index S&P500 vzrástol o 3,7%. Darilo sa aj európskym akciovým indexom, nemecký DAX 30 vzrástol o 2,6% a britský FTSE 100 o 2,3%. Optimizmus investorov prameniaci z oživujúceho sa rastu ekonomiky, rastu ziskov spoločností, i inflácie v očakávaní fiškálnych stimulov a daňovej reformy v USA sa prejavoval nie len na raste akciových trhov, ale aj na narastajúcej pravdepodobnosti zvýšenia sadzieb Fed na marcovom zasadaní. To spôsobilo posilnenie amerického dolára voči EUR o 2,1% za mesiac. Počas mesiaca sme držali pozície v podielových fondoch, ktoré sa zhodnotili vo februári nasledovne: J&T Bond vzrástol o 0,5%, Metatron Long Term Equity o 2,7%, Náš Prvý Realitný fond o 0,1% a USA TOP Fond o 5,7%. Derivátovú akciovú pozíciu sme držali v S&P500 Futures, ktorých hodnota vzrástla o 3,9%. Počas mesiaca sme nadobudli do majetku ETFS Physical Gold ETF, ktoré predstavuje pozíciu v alternatívnych aktívach, konktrétne komoditách, a má slúžiť ako diverzifikačný prvok voči akciovej zložke, najmä v prípade nárastu rizikovej averzie s blížiacimi sa voľbami v Holandsku a prezidentskými voľbami vo Francúzku. Pozícia v tejto investícii sa zhodnotila o cca 0,6%. Celkovo fond dosiahol za mesiac február zhodnotenie o 2,4%.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 23.3.2017

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 28.2.2017

Metatron Long Term Equity Fund 29,09 %
J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. 29,03 %
Futures S&P 500 17,97 %
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. - PPSS 9,64 %
EUROFOND o.p.f. 7,55 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Napíšeme vám naspäť

Zadajte, prosím, svoje telefónne číslo (minimálne 9 znakov).
Zadajte platnú e-mailovú adresu, napr. jozef.novak@mojmail.sk.
V odpovedi používajte, prosím, iba číslice.

Základné informacie

Charakteristika

Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.

Základné údaje

Min. investičný horizont (IH) 5 rokov
Typ fondu zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 9.3.2015
Vlastný kapitál celkovo 6 336 979,82 EUR
Aktuálna hodnota PL 0,9531 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,04 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Max. vstupný poplatok 3,00 %
Max. výstupný poplatok 1 %; aktuálne 0 %
Poplatok za správu 1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF