J&T SELECT

zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 31.3.2017

Zastúpenie v %
Akcie 63,9 %
Dlhopisy 26,88 %
Komodity 6,71 %
Ostatné 25,81 %

Výkonnosť fondu k dátumu 10.4.2017

1 mesiac 1,51 %
3 mesiace 3,93 %
6 mesiacov 4,95 %
1 rok 10,19 %
od zahájenia činnosti (p.a.) -2,18 %
k min. IH (p.a.) Dáta nie sú k dispozícii

Komentár portfólio manažéra k dátumu 31.3.2017

Americký akciový index S&P500 v marci stagnoval, hodnota indexu sa zmenila iba o -0.04%. Darilo sa však európskym akciovým indexom, nemecký DAX 30 vzrástol o 4,04% a britský FTSE 100 o 0,82%. Hlavnou udalosťou marca bol pokus D. Trumpa o odvolanie ObamaCare, (zdravotná reforma z dielne Obamu), a zvýšenie sadzieb Fed o ďalších 25bodov už na úroveň 1%. Paradoxne však zvýšenie sadzieb vôbec nepomohlo americkému doláru, keďže EUR dokázalo voči nemu posilniť o 0,72% za mesiac, nepomohol mu ani neúspešný pokus Trumpa o odvolanie ObamaCare, keďže to vrhá pochybnosti na jeho schopnosť presadiť daňovú reformu a infraštruktúrne investície. So zvýšením sadzieb trh už plne počítal a vysvetlil si ho ako preventívne, a naďalej predstaviteľom Fed neverí, že dokážu tento rok doručiť aj ďalšie dve často komunikované zvýšenia sadzieb.
Počas mesiaca sme držali pozície v podielových fondoch, ktoré sa zhodnotili nasledovne: J&T Bond vzrástol o 0,79%, Metatron Long Term Equity o 5,09%, Náš Prvý Realitný fond o 0,11%, Eurofond o 2,74%, a USA TOP Fond poklesol o -0,15%, ETFS Physical Gold ETF pokleslo o -1,61%. Derivátovú akciovú pozíciu sme držali v S&P500 Futures, ktorých hodnota vzrástla o 0,03%.
Celkovo fond dosiahol za mesiac marec zhodnotenie o 1,38%

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 10.4.2017

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 31.3.2017

Metatron Long Term Equity Fund 29,49 %
J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. 28,11 %
Futures S&P 500 17,16 %
EUROFOND o.p.f. 7,49 %
ETFS - ETFS PHYSICAL GOLD 6,71 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Napíšeme vám naspäť

Zadajte, prosím, svoje telefónne číslo (minimálne 9 znakov).
Zadajte platnú e-mailovú adresu, napr. jozef.novak@mojmail.sk.
V odpovedi používajte, prosím, iba číslice.

Základné informacie

Charakteristika

Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.

Základné údaje

Min. investičný horizont (IH) 5 rokov
Typ fondu zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 9.3.2015
Vlastný kapitál celkovo 6 437 708,03 EUR
Aktuálna hodnota PL 0,955 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,77 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Max. vstupný poplatok 3,00 %
Max. výstupný poplatok 1 %; aktuálne 0 %
Poplatok za správu 1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF