Navigácia

J&T BOND EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 30.3.2020

Zastúpenie v %
Dlhopisy 100 %

Výkonnosť fondu k dátumu 9.4.2020

1 mesiac -8,69 %
3 mesiace -8,88 %
6 mesiacov -7,70 %
1 rok -6,45 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 2,92 %
k min. IH (p.a.) 0,20 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.3.2020

Fond si prešiel výnimočne volatilným vývojom za uplynulý mesiac. Dlhopisy vo fonde zaznamenali silný pokles na cene v dôsledku obchodov zrealizovaných na burze, kde sa niektorí držitelia dlhopisov v panike z globálnej pandémie koronavírusu zbavovali svojich pozícií za každú cenu a spôsobili pri širších cenových rozpätiach ich pokles a sebe straty. Keďže nepredpokladáme, že by niektorí z emitentov dlhopisov v majetku fondu mali zaznamenať default, alebo mať finančné problémy, súčasná situácia, kedy dlhopisy pri značne nižších cenách ponúkajú výrazne vyšší výnos do splatnosti považujeme skôr za výhodnú investičnú príležitosť. Fond má momentálne výnos do splatnosti portfólia na úrovni 7,5%, pri priemernej durácii portfólia 2,81 a priemernej dobe do splatnosti portfólia 3,2 roka. Počas mesiaca sme vo fonde predávali dlhopis EPH 3,5% 2020, a nakupovali JT Securities 4,6% 2024. Čo sa týka najväčších pohybov cien dlhopisov vo fonde, najväčší pokles zaznamenali dlhopisy JTEF IX 5,20/2026 o -30%, JTEF X 5,10 06/02/2026 o -28%, JTENER 0 10/11/2025 o -28%, SAZKAG 4,125 20/11/2024 o -25%. Najmenší pokles naopak zaznamenali dlhopisy JTREFN 0 20/12/24 Corp o -2%, EPHHLD 3,5 28/08/2020 o -2%, EUROVEA 4,5 09/07/22 o -3%. Fond celkovo stratil za mesiac 9%.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 9.4.2020

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 30.3.2020

JTFIGR 4,00 26/10/2023 10,95 %
TMR sub 6 02/05/21 9,93 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 8,58 %
J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp 7,94 %
SAZFIN 4 12/12/2022 7,61 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti.  Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

Základné údaje k 9.4.2020

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 21.8.2013
Vlastný kapitál celkovo 291 960 405,47 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,2082 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 1,47 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF