O podielové fondy J&T sa bude starať nová správcovská spoločnosť | J&T BANKA
Navigácia

O podielové fondy J&T sa bude starať nová správcovská spoločnosť

Nová správcovská spoločnosť J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ preberie od 1. 7. 2022 správu podielových fondov spätých so skupinou J&T. Súvisí to so stratégiou skupiny cieliť produktmi adresne na vybrané skupiny klientov.

20 jún 2022

Pod správu novej správcovskej spoločnosti prechádzajú podielové fondy J&T BOND EUR, J&T SELECT a J&T PROFIT EUR. Fondy doteraz spravovala správcovská spoločnosť 365.invest.

Pre klientov sa z hľadiska investícií do podielových fondov nič nezmení. „Prevod správy fondov pod novú investičnú spoločnosť nám umožní flexibilnejšie a efektívnejšie reagovať na potreby našich klientov a prispôsobovať portfólio fondov a investičnú stratégiu ich aktuálnym investičným predstavám,“ vysvetlila riaditeľka J&T BANKY na Slovensku Anna Macaláková.

Prehľad fondov prechádzajúcich pod správu spoločnosti J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ*:

J&T BOND EUR

Mimoriadne obľúbený fond tvorený dlhopismi silných spoločností na slovenskom trhu, akými sú napríklad J&T Finance Group, J&T RealEstate, Tatry MountainResorts, JOJ MediaHouse a mnohé iné. Od jeho vzniku v auguste 2013 do neho investori investovali už viac ako 360 miliónov eur. Za rok 2021 dosiahol zhodnotenie 4,70 %. Za uplynulých 5 rokov bola výkonnosť fondu 16,82 % (3,16 % p. a.)**.

J&T PROFIT EUR

Vhodný pre investorov zvyknutých na pravidelný výnos investície. Podobne ako J&T Bond je až z 90 percent tvorený korporátnymi dlhopismi stabilných spoločností, ktoré dopĺňajú ďalšie finančné aktíva, napríklad akcie. Výkonnosť fondu za rok 2021 bola 5,55 %. Od svojho vzniku v januári 2019 dosiahla výkonnosť fondu, vrátane pravidelne vyplácaných výnosov z majetku fondu, hodnotu 11,15 % (3,27 % p. a.) **.

J&T SELECT

Fond s vyšším potenciálom zhodnotenia vhodný pre investorov ochotných podstúpiť vyššiu mieru rizika. Viac ako tretinu z neho totiž tvoria akcie, ďalšiu tretinu už spomínaný fond J&T Bond, fond je tiež doplnený viacerými dlhopismi spoločností spätých so skupinou J&T. Za rok 2021 dosiahol zhodnotenie 9,07 %. Za uplynulých 5 rokov, čo je investičný horizont fondu, bola jeho výkonnosť 21,59 % (3,99 % p.a.)**.

* od 1. 7.2022

** údaj platný k 15. 6. 2022 (zdroj: 365.invest)