Navigácia

Fond J&T INVESTMENTS získal od investorov za prvý mesiac obchodovania viac ako 100 miliónov eur

Už počas prvého mesiaca od začatia aktívnej distribúcie prekročili investície do nového investičného fondu J&T INVESTMENTS viac ako 100 miliónov eur.

8 október 2020

Popri privátnych investoroch, ktorí sú vo fonde zastúpení takmer polovičným podielom, doň vložili prostriedky aj spoločnosti blízke skupine J&T vrátane samotnej J&T BANKY. Fond, na čele ktorého stojí spoluzakladateľ skupiny J&T Patrik Tkáč, si kladie za cieľ ponúknuť klientom možnosť spoluinvestovať do príležitostí a projektov vznikajúcich v okolí zakladateľov a dlhoročných partnerov skupiny J&T.

„Silný záujem investorov o fond ukazuje, že si veľmi dobre uvedomujú, ako môže uvoľnená menová a fiškálna politika ohroziť ich úspory, a že ak chcú ochrániť svoj majetok, musia vo svojom portfóliu zvýšiť podiel trvalých aktív,“ uvádza Adam Tomis, člen investičného výboru fondu J&T INVESTMENTS a dodáva: „Intenzívne rokujeme o vstupe do niekoľkých projektov a verím, že v blízkej budúcnosti oznámime prvú investíciu do realít. Spolu s partnermi analyzujeme aj príležitosti v ďalších sektoroch.“

Fond, ktorý ponúka J&T BANKA v spolupráci s vybranými partnermi, mieri na investorov, ktorí hľadajú ochranu a príležitosť na rast hodnoty svojho majetku a zároveň z neho očakávajú pravidelný príjem. Fond bude investovať nielen do odborov, v ktorých má J&T dlhoročné skúsenosti, ako je energetika, nehnuteľnosti, médiá, cestovný ruch a voľnočasové aktivity, ale aj do oblastí novej ekonomiky. Minimálna investícia do fondu predstavuje 125 000 eur, investičný horizont je najmenej 5 rokov.