Navigácia

Slovenská ekonomika v závere roka zrýchlila tempo rastu

Podľa rýchleho odhadu Štatistického úradu rástla slovenská ekonomika v štvrtom kvartáli minulého roka medziročne o 3,1 percenta, čo predstavuje očakávané zrýchlenie oproti 3,0-percentnému rastu za obdobie august - október. Rast po sezónnom očistení na medzikvartálnej báze dosiahol 0,8-percentnú dynamiku, čo je takisto predvídané zrýchlenie oproti 0,7-percentnému tempu v predchádzajúcom štvrťroku. Za celý rok 2016 dosiahla ekonomika 3,3-percentný rast, čo je spomalenie oproti 3,8-percentnému rastu v roku 2015. Zamestnanosť vzrástla v závere roka o 2,6 percenta medziročne a 0,6 percenta oproti predošlému štvrťroku.

14 február 2017

Detailné zloženie rastu HDP bude zverejnené 7. marca, avšak vývoj jeho hlavných zložiek možno odhadnúť z už skôr zverejnených čiastkových štatistík:

  • Predpokladáme, že hlavným motorom medziročného rastu ostala spotreba domácností a zahraničný obchod. Investičná aktivita pravdepodobne klesla pri utlmenom raste vládnej spotreby.
  • Spotreba domácností dynamicky rástla už 12. kvartál po sebe, čo odzrkadľuje akcelerácia rastu maloobchodných tržieb v závere roka a pretrvávajúci dvojciferný rast predajov automobilov. Domácnostiam pomáhal ďalší pokles miery nezamestnanosti a pokračovanie rastu reálnych disponibilných príjmov v nízkoinflačnom prostredí s nízkymi úrokovými sadzbami a uvoľnenými úverovými štandardmi pri spotrebiteľskej dôvere na predkrízových úrovniach.
  • Zahraničný obchod by mal pozitívne prispieť k rastu, keď dochádza k zrýchleniu rastu na našich hlavných exportných trhoch pri súčasnom odznievaní investičného dovozného šoku dočerpávania eurofondov z rozpočtového obdobia rokov 2007-2013.
  • Za očakávaným poklesom investícií stojí vysoká porovnávacia báza z roku 2015, keď dochádzalo k dočerpávaniu eurofondov z predchádzajúceho rozpočtového obdobia a pomalší nábeh na to nové, čo viedlo k masívnemu poklesu verejných investícií. Zároveň aj množstvo súkromných investícií bolo naviazaných na eurofondy, ktoré neboli úplne nahradené vlastnými zdrojmi.
  • Vládny sektor zrejme naďalej pozitívne prispieval k rastu HDP, hoci pomalšie ako v predchádzajúcich kvartáloch pri relatívne pozvoľnom raste verejných výdajov, keď cítiť postupné fiškálne uťahovanie opaskov. Pomalšie spolufinancovanie eurofondov bolo kompenzované ďalším rastom mzdových taríf a rôznymi výdavkami v rámci sociálnych balíčkov.

Globálne predstihové indikátory vrátane tých z eurozóny na čele s Nemeckom, našim hlavným obchodným partnerom, naznačujú pomerne dynamickú akceleráciu ekonomickej aktivity v úvode roka 2017. Riziká rastu v Európe sú však smerom nadol pre riziká rastu politického populizmu, protekcionizmu, vyššej ceny ropy, slabú podporu fiškálnej politiky a pomalosť zavádzania štrukturálnych reforiem pri relatívne vysokom zadlžení. V takomto prostredí je preto nízkoefektívna aj menová expanzia ECB. Očakávame, že ťahúňom slovenskej ekonomiky ostane v úvode roka spotreba domácností.

RAST SLOVENSKEJ EKONOMIKY:

graf-1-press-flash.pngZdroj: J&T Banka na základe dát Štatistického úradu SR

Pre citácie: Stanislav Pánis, analytik J&T Banky

Kontakt:  panis@jtbanka.sk,  +421911821577