Navigácia

Majetok klientov v J&T Banke medziročne vzrástol o viac než 10 miliárd korún

J&T Banka, Privátna banka roku 2016, ukončila tretí štvrťrok s 27% nárastom klientskych investícií, ktoré dosiahli celkovú výšku 133 miliárd korún. Banka doteraz uviedla na trh 8 dlhopisových emisií v objeme 11,7 miliárd korún a do podielových fondov J&T pre privátnych klientov získala 4,5 miliardy korún.

19 december 2016

Nárast objemu klientskych investícií urýchlil pokles úrokových sadzieb na vkladoch. V značnej miere sme tak mohli pozorovať presun klientskych prostriedkov z termínovaných vkladov (-17 mld. Kč) do investícií (+28 mld. Kč),“ vysvetľuje Štěpán Ašer, generálny riaditeľ J&T Banky a dodáva: „Aj napriek nižšiemu prílivu prostriedkov dosiahli vklady úroveň 106,1 miliárd korún, pričom aj naďalej väčšiu časť vkladov tvoria vklady so splatnosťou nad 12 mesiacov.“

Čistý zisk za dané obdobie dosiahol výšku 913 miliónov korún. Jeho medziročný pokles bol spôsobený predovšetkým poklesom čistých úrokových výnosov (-9 %) a poklesom výnosov z obchodovania (-44 %). Na druhej strane rástli čisté výnosy z poplatkov (+39 %), a to najmä vďaka rastu klientskych investícií.

V medziročnom porovnaní prišlo aj k nárastu vlastného kapitálu, za ktorým stojí približne miliardové navýšenie zo strany J&T Finance Group SE ku koncu roku 2015, predaj perpetuitných certifikátov a čiastočne nevyplatený zisk z minulého roku. Vlastný kapitál na konci septembra dosahoval hodnotu 19,05 miliárd Kč (medziročne vzrástol o 3,7 miliardy Kč). Kapitálová primeranosť potom dosiahla úroveň 16,2 %.

J&T BANKA, privátna banka pre úspešných ľudí s víziami:

J&T BANKA od roku 1998 spravuje a zodpovedne sa stará o investície a financie klientov, ktorí sú nielen úspešní, ale aj veľmi nároční, požadujú dokonalý servis, preferujú individuálny prístup a maximálny komfort. Banka pomáha klientom využívať vhodné investičné nástroje na maximálne zhodnotenie ich majetku, pomáha im ho chrániť a spravovať pre ďalšie generácie. Prináša komplexný pohľad na majetok a ponúkané služby spolu s poradenstvom, riešia nielen súčasné potreby klientov, ale zohľadňujú aj vízie klientov a širšie rodinné vzťahy. Banka zároveň ponúka klientom ochranu majetku pred prípadnými negatívnymi ekonomickými a legislatívnymi vplyvmi.

Služby banky dnes v sebe zahŕňajú multigeneračnú správu majetku a nástupníctvo, investičné poradenstvo, obchodovanie s cennými papiermi, správu a štruktúrovanie majetku či služby life-style managementu.

Pre klientov, ktorí chcú spoznať odlišnosť prístupu privátnej banky a vyskúšať si kvalitu služieb, je možné sa stať klientom banky už od 10 000 Eur a okrem termínovaných vkladov ponúka tiež možnosť zoznámiť sa s vybraným okruhom investičných príležitostí. Popri komplexných službách family office a privátneho bankovníctva poskytuje banka špecializované financovanie v oblasti real estate a podnikových akvizícií.

Do bankového holdingu J&T Finance Group SE patrí okrem českej J&T Banky aj jej slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank AO,  banka J&T Bank and Trust so sídlom na Barbadose, slovenská Poštová banka a VABA banka v Chorvátsku. Viac informácií nájdete na: www.jtbank.cz

Konsolidované výsledky J&T BANKY, a. s., k 30. 9. 2016, podľa IFRS

jtbanka-vysledky-za-3q2016-2.png

Kontakt:
Monika Veselá
J&T BANKA, a.s.
PR manažérka
Email: mvesela@jtbank.cz
tel: +420 604 333 320