Navigácia

Študenti zažili Investičný deň s J&T Bankou

Na začiatku apríla odštartovala J&T Banka sériu prezentácií pod názvom Investičný deň. Expert na investície vyslal svojich dvoch analytikov Stanislava Pánisa a Rudolfa Vrábla na slovenské univerzity so zameraním na ekonomiku a financie.

9 jún 2016

J&T Banka, ktorá tento rok oslavuje 10. výročie svojho pôsobenia na Slovensku, sa spojila so združením Junior Chamber International Slovakia. Spolu zorganizovali podujatie, ktoré obohatilo študentov ekonómie, manažmentu, financií a investovania na celom Slovensku o cenné informácie z praxe finančných analýz a akciových trhov. „Študenti sa mohli dozvedieť, prečo sa oplatí viac investovať než sporiť alebo aj to, ako je definovaná budúcnosť z ekonomického hľadiska. Samozrejme, nechýbali zaujímavosti z praxe a aktuálne trendy v obchodovaní na trhoch,“ hovorí Anna Macaláková, riaditeľka J&T Banky, ktorá už dlhodobo podporuje vzdelanosť na Slovensku.

Prvé dva Investičné dni boli na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre. V oboch prípadoch sa podujatie stretlo s veľkým úspechom u študentov aj ich pedagógov. „Prednášajúci nám odovzdali užitočné vedomosti z praxe o investovaní a predpovedaní vývoja akciového trhu. Aj vďaka nim som sa utvrdil v tom, že práve finančným trhom sa chcem po skončení štúdia venovať,“ hovorí Dominik Drug, študent nitrianskej FEM SPU.

Prezentácie analytikov J&T Banky si mohli neskôr pozrieť aj študenti Fakulty managementu Univerzity Komenského a Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Na východe si cenné informácie z prednášky odniesli študenti Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.