Navigácia

J&T Banka uzavrela rok 2015 s bilančnou sumou viac než 5,7 miliárd eur

Podľa auditovaných konsolidovaných výsledkov uzavrela J&T Banka vlaňajší rok s bilančnou sumou vo výške 5,73 miliárd eur. V medziročnom porovnaní ide o 16-percentný nárast. Čistý zisk za toto obdobie bol 69 miliónov eur.

28 apríl 2016

Nárast bilančnej sumy a zisku bol podporený najmä rastom klientskych vkladov, ich objem na konci roka dosiahol 4,5 miliardy eur (+14 %). Vďaka správe vkladov s ohľadom na ich objem a optimálnu časovú štruktúru medziročne narástlo tiež úverové portfólio a dosiahlo hranicu 2,76 miliardy eur (+5 %). Banka vykazuje významný prebytok likvidity, ktorý sa bude snažiť v tomto roku maximálne využiť a zároveň optimalizovať bilančnú sumu. Vlastný kapitál na konci roka 2015 bol 627 miliónov eur (medziročne vzrástol o 59 miliónov eur). Kapitálová primeranosť dosiahla úroveň 13,91 percent.

Po úspešnej prvej emisii v roku 2014 vydala banka v minulom roku hneď dve emisie výnosových perpetuitných certifikátov. Prospekt emisie v českých korunách v celkovej hodnote takmer 1 miliardy českých korún bol schválený v septembri 2015 a ku koncu roka bolo z neho predaných 83 percent. V decembri minulého roka bol schválený prospekt prvej eurovej emisie v celkovej hodnote 50 miliónov eur. Je určená prevažne pre slovenský trh. „Sme radi, že sme mohli našim klientom ako prví ponúknuť tento exkluzívny produkt. S odstupom niekoľkých mesiacov už vieme zhodnotiť, že to bol úspešný krok. Denominovaním perpetuitného certifikátu sme im opäť dali šancu rásť spolu s nami," hovorí riaditeľka J&T Banky na Slovensku, Anna Macaláková.

Na konci minulého roka dosiahla slovenská J&T Banka bilančnú sumu vo výške 1,29 miliardy eur, čo predstavuje medziročne nárast o takmer 15 percent. „Našim klientom sme opäť ponúkli atraktívne investičné príležitosti a aj vďaka tomu sa ich počet zvýšil o 24 percent na viac než 19-tisíc. Objem administrovaných klientskych aktív predstavoval ku koncu roka 2015 celkovo 2,3 miliardy eur," dodáva Anna Macaláková.