Navigácia

Osobný kontakt je najdôležitejší nástroj internej komunikácie

Asociácia internej komunikácie (AICO) pripravuje po vlaňajšom úspechu druhý ročník podujatia Interná komunikácia z perspektívy potrieb a očakávaní lídrov. Vo štvrtok 3. marca 2016 o 13.00 hod. budú v hoteli Lindner v Bratislave diskutovať top lídri známych spoločností a organizácií na tému rozvoja strategickej internej komunikácie.

3 marec 2016

Diskusie so zaujímavým programom sa tento rok zúčastní aj generálna riaditeľka J&T Banky Anna Macaláková, ktorá si uvedomuje dôležitosť internej komunikácie: „Efektívna komunikácia, či už s vedením alebo medzi zamestnancami, je základom úspechu každej firmy. Len informovaní zamestnanci môžu byť motivovaní a angažovaní. Záleží nám na tom, aby boli ľudia vo firme zžití so značkou, aby rozumeli stratégii, hodnotám a cieľom banky.

Na podujatí budú najvyšší predstavitelia spoločností diskutovať napríklad o zvyšovaní angažovanosti a výkonnosti zamestnancov, zavedení korporátnych hodnôt do praxe, boji s neetickým správaním či o implementácii moderných komunikačných nástrojov do internej komunikácie. Práve technológie zohrávajú v rozvoji internej komunikácie dôležitú úlohu. „Využívame intranet, videoprezentácie, aplikácie pre diskusiu s vedením, no nezabúdame na osobný kontakt. Ten je podľa nášho názoru najdôležitejší a pre lepšie výsledky vo firme nevyhnutý,“ dodáva Anna Macaláková.

Podpora podujatia aktívnou účasťou lídrov známych slovenských spoločností pomáha napredovaniu internej komunikácie ako strategickému nástroju rozvoja firiem. „Interná komunikácia je v každej organizácii, či si to jej členovia uvedomujú alebo nie. Úspešnejšími sú tie spoločnosti, ktoré rozpoznajú tento vnútorný potenciál a dokážu ho pretaviť do svojej vyššej konkurencieschopnosti a výkonnosti. V tom je úloha lídrov nezastúpiteľná,“ hovorí Martin Onofrej, prezident asociácie AICO.