Navigácia

J&T Banka ponúka dlhopisy realitnej skupiny CPI

J&T Banka ponúka štvorročné eurové dlhopisy realitnej skupiny CPI Property Group, ktoré vydáva prostredníctvom slovenskej spoločnosti CPI Finance. Emisia v objeme 50 miliónov eur prináša cenné papiere v nominálnej hodnote 1 000 eur za kus s 5-percentným ročným úrokom.

1 marec 2016

CPI Property Group investuje do diverzifikovaného portfólia nehnuteľností v desiatkach európskych krajín. Jej zisky tvorí zväčša nájomné a služby spojené so správou nehnuteľností.

CPI je progresívna realitná spoločnosť, ktorá za posledné roky narástla do európskych rozmerov. Jej dlhopisy umožňujú našim klientom získať produkt, ktorý pri súčasných trhových podmienkach ponúka zaujímavý výnos a zároveň možnosť podieľať sa na raste realitnej skupiny,“ hovorí riaditeľka J&T Banky Anna Macaláková.

Skupina CPI vlastní kancelárske a rezidenčné budovy, nákupné centrá, logistické parky alebo napríklad sieť hotelov pod značkou Clarion.Za posledných viac než päť rokov spolupráce CPI a J&T Banky sa z CPI stala realitná jednotka na stredoeurópskom trhu s aktívami v hodnote 4,4 miliardy eur a vlastným kapitálom 1,75 miliárd eur,“ hovorí riaditeľ divízie Finančných trhov J&T Banky Daniel Drahotský.

Úrok na nových dlhopisoch splatných vo februári 2020 bude vyplácaný polročne, vždy 26. februára a 26. augusta. Dlhopisy budú obchodované na bratislavskej burze cenných papierov a investori ich môžu získať prostredníctvom J&T Banky a vybraných obchodníkov s cennými papiermi. Emisiu aranžovala spoločnosť J&T IB& Capital Markets. Právne poradenstvo poskytla spoločnosť Allen & Overy.