J&T Banka podporí slovensko-čínske bilingválne gymnázium | J&T BANKA
Navigácia

J&T Banka podporí slovensko-čínske bilingválne gymnázium

Banskobystrické gymnázium otvorí v septembri tohto roka brány pre študentov, ktorí sa chcú plynule naučiť po čínsky.

4 február 2016

Čína sa stala novou ekonomickou veľmocou, najväčším výrobcom a tiež najväčším exportérom a importérom tovarov. Jej príležitosť spočíva najmä v jej ľudskom kapitáli.

Čínština je jazykom budúcnosti

J&T Banka je hrdým partnerom bilingválneho päťročného slovensko-čínskeho štúdia. Nový študijný odbor otvorí Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici v septembri tohto roka. J&T Banka vidí v štúdiu šancu pre mladých ľudí zo Slovenska presadiť sa v medzinárodnom biznise. „Našim cieľom je podporiť vzdelanosť na Slovensku. S ohľadom na rast čínskej ekonomiky a vstup čínskych spoločností na náš aj zahraničný trh vidíme v čínštine veľkú príležitosť,“ hovorí Anna Macaláková, riaditeľka J&T Banky.

Študenti, ktorí úspešne ukončia slovensko-čínsky odbor na gymnáziu, získajú svetovo uznávaný certifikát Hanyu Shuiping Kaoshi. Ten im môže pomôcť pri uplatnení sa, či už v ďalšom štúdiu na vysokej škole alebo pri hľadaní zamestnania. „To, že máme v Banskej Bystrici jedinú školu s podobným zameraním v strednej Európe, je obrovským úspechom a potenciálom pre vychovanie schopných manažérov na svetovej úrovni,“ dodáva Anna Macaláková.

Nǐ hǎo ma?

V prvom ročníku bude študovať tridsať žiakov, po ukončení štúdia budú písať aj hovoriť mandarínskou čínštinou na úrovni C1. „Pripravujeme pre budúcich študentov dobrú pôdu na kvalitné vzdelávanie; čínskych lektorov, učebnice, dokonca aj vyučovanie telesnej výchovy v čínštine. Naše gymnázium žiakom ponúkne aj študijné pobyty v Číne. Sme vďační J&T Banke za podporu, aj vďaka nej bude zabezpečenie kvalitného štúdia na vysokej úrovni jednoduchšie,“ hovorí riaditeľka Gymnázia Mikuláša Kováča Alena Paulová.

Záujemcovia o štúdium môžu poslať prihlášku do 20. februára 2016 na príslušnú základnú školu. Žiadna znalosť čínštiny nie je potrebná, prijímacie pohovory sú talentové, pričom žiaci musia zvládnuť všeobecný test zameraný na logické a analytické úlohy. Bližšie informácie o študijnom programe dostanú počas Dňa otvorených dverí 11. februára 2016 v banskobystrickom nákupnom centre Europa SC.