Navigácia

Kam až môžu ceny pohonných látok klesnúť?

Klesá cena ropy, tým klesá aj cena benzínu či nafty. Pre každého motoristu dobrá správa. Kam však až môže cena benzínu a nafty klesnúť? Koľko by stál benzín a nafta, ak by bola ropa zadarmo alebo by bola až v zápore?

22 január 2016

ŠTRUKTÚRA PREDAJNÝCH CIEN

Kľúčom k tomu je rozloženie si ceny benzínu, resp. kam putuje každé naše euro. Na výpočet v prvom rade potrebujeme cenu pohonnej látky, na čo bola použitá priemerná cena benzínu (95-oktánového) a nafty Podľa Štatistického úradu SR, z druhého týždňa roka 2016. Tá predstavovala 1,166 eura za liter benzínu (Natural 95) a 0,979 eura za liter nafty.

Fixné položky

Cenu pohonných látok na Slovensku tvoria dve pevné čiastky. V prvom rade je to poplatok do štátnych hmotných rezerv, ktorý predstavuje 2 eurocenty na liter. V druhom rade ide o spotrebnú daň. Podľa dát z finančnej správy je spotrebná daň pri motorovom benzíne 550,52 eura na 1 000 litrov a pri nafte 386,40 eura na 1 000 litrov. Na jeden liter benzínu je spotrebná daň bez ohľadu ceny samotnej suroviny cca 0,55 eura a na jeden liter nafty je asi 0,39 eura.

Cena suroviny

Pre cenotvorbu pohonnej látky je viac ako cena ropy dôležitá cena benzínov a nafty na burze v Rotterdame. Pochopiteľne, cena benzínu či nafty sa vysoko odvíja od cien ropy, pričom v Európe ide o ropu Brent. Korelácia medzi cenou ropy Brent a cenou 95-oktánového benzínu na Rotterdamskej burze, t. j. ako sa ceny daných komodít pohybovali v relácii k sebe, bola za rok 2015 v priemere 0,87 a medzi cenou ropy Brent a cenou nafty až takmer 0,98. Za rozdielom stojí okrem nákladov rafinérii na rafináciu ropy a výrobu benzínu či nafty aj dopyt po benzínoch, ktorý môže byť napríklad v časoch motoristickej sezóny (leto) vyšší a tým pôjde cena benzínu na Rotterdamskej burze nahor, hoci cena ropy bude stagnovať, resp. klesať. Pre zjednodušenie sa však v tomto príklade bude v oboch prípadoch počítať s perfektnou koreláciou (1,0).

Cena benzínov a nafty použitá vo výpočte je dvojtýždňový priemer (obdobie 4. až 15. januára) ceny danej komodity na burze v Rotterdame. Táto cena je však čistá cena metrickej tony v dolároch. Na dosiahnutie ceny jedného litra bola použitá hustota benzínu (0,755 kg/l) a nafty (0,845 kg/l), pričom konverzný kurz eura voči doláru je dvojtýždňový priemer za obdobie 4. až 15. januára (1,086 USD/EUR).

Náklady a marža predajcu

V neposlednom rade sú s predajom pohonných látok spojené aj náklady a marža predajcu. Benzín či nafta sa musia na čerpaciu stanicu dopraviť, uskladniť a náklady sú okrem iného spojené aj s prevádzkou samotnej čerpacej stanice, ktorá si k tomu priradí ešte svoju ziskovú maržu. Tá sa pohybuje v okolí 1 – 4 percent celkovej ceny.

DPH

Po spočítaní spomínaných nákladov a výdavkov sa na tento balík ešte pridá daň z pridanej hodnoty. DPH na benzín a naftu je 20 percent.

Keď si to celé prepočítame na jedno euro, za ktoré pri spomínanej priemernej cene 1,163 eura za liter benzínu dostaneme asi 0,86 litra benzínu a pri nafte (0,976 eura) takmer celý liter, zistíme, že dane tvoria výrazne viac ako polovicu. Cena suroviny, v tomto prípade benzínu a nafty, je len 18, resp. 23 centov pri kúpe paliva za jedno euro.

euro-paliva.jpgZdroj: J&T Banka (vlastné výpočty)

ROPA ZADARMO

Predstavme si absurdnú situáciu, keď ropa klesne natoľko, že by bola za jeden dolár alebo zadarmo. Tu treba podotknúť, že rafinácia ropy a výroba benzínu niečo stojí.

Tento rozdiel sleduje tzv. crack spread (pozri graf), ktorý ukazuje na dolárový rozdiel medzi cenou ropy Brent a kombinácie pohonných látok (benzín a nafta v pomere 2 : 1). Vo výpočtoch na jeden liter benzínu či nafty sú z dlhodobého hľadiska náklady rafinérskych spoločností na produkciu jedného litra benzínu či nafty približne 9,5 eurocenta. Inak povedané, asi 9,5 centa za jeden liter je pri cene benzínu z dlhodobého hľadiska akási minimálna cena.

graf-crack-spread-ropa.jpgZdroj: Bloomberg (Crack spread medzi ropou Brent a cenami pohonných látok v USD)

Predstavme si však, že by benzínu a nafty bol taký prebytok a/alebo že by sa technológia rafinácie natoľko zlepšila, že by aj táto cena klesla na nulu. Cenu benzínu na čerpacej stanici by v takom prípade v jednoduchosti tvoril súčet spotrebnej dane, poplatku do štátnych hmotných rezerv, nákladov a marže a na konci by k tomuto balíku bolo ešte pridané DPH. V prípade, že by náklady ostali bez zmeny a nezmenila by sa ani marža, cena benzínu by bola 90,9 centa a cena nafty 69,8 centa.

Cena ropy Brent (barel)

$ 32,8*

$ 25,0

$ 20,0

$ 15,0

$ 10,0

$ 5,0

$ 0,0

$ 0,0

Cena benzínu (priemer)

1,1660 €

1,1125 €

1,0718 €

1,0310 €

1,0228 €

1,0228 €

1,0228 €

0,9088 €

DPH

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

Spotrebná daň

0,5505 €

0,5505 €

0,5505 €

0,5505 €

0,5505 €

0,5505 €

0,5505 €

0,5505 €

Cena suroviny

0,2144 €

0,1698 €

0,1359 €

0,1019 €

0,0950 €

0,0950 €

0,0950 €

0,0000 €

Poplatok do štátnych hmotných rezerv

0,0200 €

0,0200 €

0,0200 €

0,0200 €

0,0200 €

0,0200 €

0,0200 €

0,0200 €

Náklady + marža

0,1868 €

0,1868 €

0,1868 €

0,1868 €

0,1868 €

0,1868 €

0,1868 €

0,1868 €

Podiel dane na cene benzínu

67%

69%

71%

73%

74%

74%

74%

81%

Cena ropy Brent (barel)

$ 32,8*

$ 25,0

$ 20,0

$ 15,0

$ 10,0

$ 5,0

$ 0,0

$ 0,0

Cena nafty (priemer)

0,9790 €

0,9184 €

0,8743 €

0,8302 €

0,8120 €

0,8120 €

0,8120 €

0,6980 €

DPH

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

Spotrebná daň

0,3864 €

0,3864 €

0,3864 €

0,3864 €

0,3864 €

0,3864 €

0,3864 €

0,3864 €

Cena suroviny

0,2342 €

0,1837 €

0,1470 €

0,1102 €

0,0950 €

0,0950 €

0,0950 €

0,0000 €

Poplatok do štátnych hmotných rezerv

0,0200 €

0,0200 €

0,0200 €

0,0200 €

0,0200 €

0,0200 €

0,0200 €

0,0200 €

Náklady + marža

0,1752 €

0,1752 €

0,1752 €

0,1752 €

0,1752 €

0,1752 €

0,1752 €

0,1752 €

Podiel dane na cene nafty

59%

62%

64%

67%

68%

68%

68%

75%

Dvojtýždňový priemer (4. – 15. 1. 2016)

ROPA V ZÁPORE

Trh s ropou ostáva pod tlakom a je možné, že bude klesať ďalej bližšie k 20-dolárovej hranici za barel. To platí pre hlavné ropné benchmarky Brent a WTI. Kanadská ropa sa predáva len za približne 8 dolárov. Táto ropa je však nízko kvalitná s veľkým obsahom síry. S ešte šokujúcejšou cenou prišla spravodajská služba Bloomberg, ktorá informovala, že Flint Hill Resources, rafinérska jednotka spadajúca do vlastníctva bratov Kochovcov, priznala, že bude kupovať ropu zo Severnej Dakoty za
-0,5 dolára (mínus pol dolára!). Ropa je v takom prebytku, že producenti platia kupujúcim, aby si ju od nich zobrali. Okrem toho je táto ropa rovnako málo kvalitná, a teda s vysokým obsahom síry, pričom North Dakota Sour má veľmi limitovanú a nedostačujúcu kapacitu ropovodu, čo tlačí ceny nadol, v tomto prípade až do mínusu.

Je preto možno zaujímavé, hoci bláznivé, zamyslieť sa, v akom zápore by musela byť cena ropy Brent, aby bola cena benzínu a nafty na Slovensku zadarmo. Pre benzín by to za predpokladu nezmenenej spotrebnej dane, poplatkov, marže a nákladov (čísla použité vyššie) bolo približne -83 amerických dolárov za barel ropy Brent, pri nafte za rovnakých podmienok asi -62 dolárov. To je však len v rovine fantázie.

Pri cene ropy zadarmo by však liter benzínu na Slovensku za predpokladu nezmenených nákladov a marží stále stál v priemere tesne nad jedno euro (1,02 eura) a liter nafty by bol za asi 81 centov.

Pre citácie: Rudolf Vrábel, analytik J&T Banky

Kontakt: mail: vrabel@jtbanka.sk, mob.: +421911035001