Navigácia

J&T Banka vydáva eurové investičné certifikáty

J&T Banka ako prvá banka v našom regióne vydáva výnosové certifikáty bez dátumu splatnosti.

16 december 2015

V Českej republike emitovala J&T Banka už dve vlny tzv. perpetuitných výnosových certifikátov v českých korunách, prvá je úplne vypredaná, v druhej vlne ostala voľná už iba jedna tretina. Tretia vlna emisií J&T Banky je zároveň prvou v eurách. Podriadený nezaistený certifikát J&T BK III 9% PERP nesie 9-percentný úrok. Jeho nákupom investor poskytuje banke vedľajší kapitál Tier 1. „Neustále hľadáme nové investičné riešenia a
prostredníctvom nich umožňujeme klientom, aby sa stali našimi partnermi. Náš postoj k nim vystihuje práve tento produkt, klientom totiž ponúka možnosť spolupodieľať sa na našom raste a úspechoch,“ hovorí riaditeľka J&T Banky Anna Macaláková.

Hodnota jedného certifikátu je 5-tisíc eur, celkový objem emisie môže narásť až do výšky 50 miliónov eur. „Teší ma, že prichádzame s emisiou denominovanou v eurách. Verím, že rovnaký záujem, aký bol o produkt v Českej republike, bude aj na strane slovenských klientov,“ dodáva Anna Macaláková.

Certifikát má parametre blízke dividendovým akciám, podobnosť investície vystihuje práve nekonečná renta, ktorá sa môže podieľať na dlhodobom portfóliu zameranom na pravidelný príjem. Perpetuitný certifikát ponúka J&T Banka len investorom a klientom s objemom investícií nad 100-tisíc eur.

J&T Banka patrí medzi najrýchlejšie rastúce banky v regióne. Je lídrom v oblasti privátneho a investičného bankovníctva. Na Slovensku administruje klientske aktíva vo výške 2 miliardy eur. Vytvára unikátne investičné príležitosti s najvyššou mierou individuálneho prístupu. Viac informácií na www.jtbanka.sk a www.jet.sk.