Navigácia

Nový PR manažér J&T Banky

Na začiatku decembra nastúpil do J&T Banky Artur Šturmankin. Vo funkcii PR manažér sa bude naplno venovať externej komunikácii banky na Slovensku.

9 december 2015

sturmankin.jpgArtur pracoval ako hovorca Slovenského národného múzea a Allianz – Slovenskej poisťovne, komunikačné schopnosti získal aj prácou v rozhlasovom a televíznom spravodajstve. Vyštudoval Fakultu masmediálnej komunikácie Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave v študijnom programe masmediálna komunikácia.

Vítam Artura v našom tíme. Verím, že aj vďaka nemu sa naša banka ešte viac priblíži ku klientom. Práve komunikácia s nimi je pre nás nesmierne dôležitá,“ hovorí riaditeľka J&T Banky Anna Macaláková.

Vo funkcii PR manažér Artur Šturmankin vystriedal Lindu Gálikovú, ktorá sa stala posilou komunikačného tímu Poštovej banky.