Navigácia

Minulý rok sa prvýkrát od pádu komunizmu na Slovensku nezdražovalo

Spotrebiteľské ceny na Slovensku klesli za rok 2014 v priemere o 0,1 percenta. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu. Inflácia dosiahla zápornú hodnotu prvýkrát od pádu komunizmu. Podpísal sa pod ňu pokles cien potravín, energií a nákladov na dopravu, ktoré tvoria spolu takmer 55 percent spotrebného koša Slovákov. Neexistoval žiaden výraznejší inflačný ťahúň pre len postupne sa oživujúci domáci dopyt.

15 január 2015

V priebehu celého uplynulého roka medziročná inflácia ani počas jedného mesiaca nedosiahla kladné úrovne, keď sa rast cien pohyboval okolo nulovej úrovne alebo tesne pod ňou. Najvýraznejší antiinflačný efekt mal pokles regulovaných cien energií v oblasti bývania, najmä elektriny a plynu, v dôsledku priaznivého vývoja na komoditných trhoch. Náklady na bývanie tak poklesli v priemere o 0,6 percenta. Mali záporný príspevok 0,17 percentuálneho bodu k celkovej inflácii.


Druhým najvýraznejším faktorom, ktorý bránil inflácii k rastu, boli potraviny. Tieto zastavili mierny rast z úvodu roka, a to v dôsledku priaznivej úrody a následne od jari až do konca roka klesali napriek znižujúcej sa medziročnej porovnávacej báze. Za celý rok potraviny zlacneli v priemere o 0,8 percenta a ich príspevok k inflácii sa pohyboval vo výške -0,14 percentuálneho bodu.


Treťou skupinou zo spotrebného koša, ktorá brzdila rast cien, boli náklady na dopravu. Za celý minulý rok poklesli o 1,5 percenta, čo malo negatívny príspevok k inflácii na úrovni 0,13 percentuálneho bodu. Stál za tým predovšetkým pokles cien pohonných hmôt, najmä v druhej polovici roka ako reakcia na obrovský previs ponuky ropných produktov nad dopytom po nich. V závere roka prispelo k poklesu cien v doprave aj zavedenie cestového zadarmo pre dôchodcov a študentov.


O 0,4 percenta klesali aj ceny nábytku, vybavenia domácnosti a bežnej údržby domu spolu s 1,1- percentným poklesom poštových a telekomunikačných služieb.
Naopak, najviac proinflačne pôsobili ceny alkoholických nápojov a tabaku, ktoré rástli o 1,8 percenta, vzdelávania, ktoré sa zdražilo o 3,9 percenta a ceny v hoteloch a reštauráciách sa zvýšili o 1,2 percenta. Rástli aj ceny v oblasti rekreácie a kultúry o 0,7 percenta, zdravotníctva o 0,8 percenta, odevov a obuvi o 1,2 percenta a rôznych ďalej nezaradených tovarov a služieb o 0,7 percenta.

 

RAST SPOTREBITEĽSKÝCH CIEN NA SLOVENSKU ZA ROK 2014

web.png

Zdroj: Štatistický úrad SR, J&T Banka

 

Pre citácie:

Stanislav Pánis, analytik J&T Banky, mail: panis@jtbanka.sk, mob.: +421911821577