J&T Banka získala 58 % podiel v chorvátskej VABA banke | J&T BANKA
Navigácia

J&T Banka získala 58 % podiel v chorvátskej VABA banke

Potvrdením rozhodnutia predstavenstva a dozornej rady vstupuje dnešným dňom J&T Banka do chorvátskej VABA banky. Navýšením základného imania o 75 mil. kún (približne 10 mil. EUR) a získaním 58 % podielu tak bolo úspešne zavŕšené viac ako polročné vyjednávanie. V priebehu nasledujúcich dní by mala J&T Banka dostať súhlas Chorvátskej národnej banky so získaním majoritného podielu.

12 máj 2014

„Sme radi, že sme dospeli k obojstrannej dohode, ktorá bude, pevne verím, pre všetkých prínosná. Na začatie finančných transakcií je nevyhnutné splniť vopred dohodnuté podmienky, zakotvené v Memorande o porozumení, čo by malo nastať v priebehu nasledujúcich týždňov“, komentuje akvizičný proces Igor Kováč, člen predstavenstva J&T Banky.

V tejto chvíli dochádza k úprave stanov chorvátskej banky a k voľbe nových členov dozornej rady, do ktorej boli nominovaní: Patrik Tkáč, Igor Kováč, Ivo Enenkl a Juraj Lálik. Zároveň došlo k nominácii tretieho člena predstavenstva VABA banky, ktorým by sa mala stať Monika Céreová, bývalá riaditeľka J&T Banky Slovensko.

Vstupom kapitálovo silného investora získa VABA banka dostatok prostriedkov a know – how pre ďalší rast a rozvoj. Navýšenie základného imania sa zároveň pozitívne premietne do činnosti a výkonnosti banky.


O nás:
Patríme medzi najrýchlejšie rastúce banky v regióne. Sme lídrom v oblasti privátneho a investičného bankovníctva. Na Slovensku administrujeme klientske aktíva vo výške 1,5 mld. EUR. Vytvárame unikátne investičné príležitosti s najvyššou mierou individuálneho prístupu. Ceníme si zásadu zdieľaného úspechu a spoločne s klientmi, ktorých považujeme za našich partnerov, sa delíme o svoje výnosy. Rovnako, ako naši klienti chceme, aby Slovensko bolo bohatšie. V umení, vzdelávaní a startupových inováciách, preto adresne podporujeme tie najlepšie projekty. Spoločne s J&T Bankou Praha, ruskou J&T Bank Zao, J&T Bank & Trust Corporation so sídlom na Barbadose a Poštovou bankou sme súčasťou bankového a finančného holdingu J&T Finance Group SE. Viac informácií na www.jtbanka.sk a www.jet.sk.