Nadácia J&T | J&T BANKA
Navigácia

Nadácia J&T

Túžime po tom, aby čo najviac ľudí na Slovensku bolo úspešných a bohatých. Uvedomujeme si, že my sami môžeme rásť len vtedy, keď bude bohatnúť celá spoločnosť.

Chceme inšpirovať k úspechom. A podeliť sa s touto krajinou o vlastný úspech. Dlhodobo a systematicky podporujeme slovenské umenie a jeho vrcholové inštitúcie, akou je Slovenská národná galéria. Veríme v hodnoty dobrovoľníctva a aj touto formou prinášame úžitok spoločnosti, v ktorej spolu žijeme.

Vieme, že budúcnosť našej ekonomiky leží aj v startupoch, inovatívnych mladých firmách, ktoré prinášajú vysokú pridanú hodnotu a menia náš svet. Podporujeme študentov vysokých škôl a študentské organizácie, pretože sme presvedčení, že jednou z najdôležitejších hodnôt je vzdelanie.

Aktívne sa zaujímame o rast bohatstva krajiny do budúcnosti. Podporujeme talenty, favorizujeme nápady, ukazujeme vzory. Pomáhame tým, ktorí chcú.

Snažíme sa napĺňať víziu bohatého Slovenska.