Navigácia

O J&T BANKE

Kto sme

Kto sme 1

J&T Banka sa strategicky zameriava na klientov, ktorí sa vyznačujú vysokou mierou individuality. Buďte nároční, sme na to pripravení.

Od roku 1998 sme partnerom našich klientov v mnohých oblastiach života. Pomáhame im majetok zhodnotiť, ochrániť a odovzdať ho ďalším generáciám a v neposlednom rade si ho náležite užívať.

Máme pevné zázemie skupiny J&T.

Kto sme 2

Na majetok sa vždy pozeráme komplexne.

Svojim klientom poskytujeme služby a poradenstvo, ktoré pomáhajú riešiť nielen súčasné potreby, ale zohľadňujú aj širšie rodinné vzťahy a dlhší časový horizont.

Ochraňujeme váš majetok nielen pred ekonomickými vplyvmi, ale aj proti legislatívnym zmenám a behu života.

Naše služby zahŕňajú multigeneračnú správu majetku a nástupníctvo, investičné poradenstvo, obchodovanie s cennými papiermi či služby lifestyle manažmentu.

História J&T BANKY

1994

Založenie Skupiny J&T.

1998

Založenie J&T BANKY, a.s., v Českej republike.

2006

Vstup na slovenský bankový trh - založenie J&T BANKY, a. s., pobočky zahraničnej banky v Bratislave.

2007

Akvizícia banky Tretij Rim v Ruskej Federácii, v r. 2008 premenovaná na J&T BANKU.

2010

Otvorenie expozitúr v Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách, v bratislavskom RiverParku a v Košiciach.

2014

Akvizícia chorvátskej VABA banky, neskôr premenovanej na J&T BANKU.

2015

Prekročenie hranice 2 miliárd eur klientských aktív v správe banky.

2018

J&T BANKA dosiahla najväčší obrat obchodov na Burze cenných papierov v Bratislave. Uskutočnila obchody za takmer 913 miliónov, čo predstavovalo 95,10 % podiel zo všetkých obchodov na burze.

2019

Prekročenie hranice 3 miliárd eur klientských aktív v správe banky.

Predstavenstvo

Predstavenstvo banky

Ing. Patrik Tkáč

predseda predstavenstva

Štěpán Ašer, MBA

člen predstavenstva

Ing. Igor Kováč

člen predstavenstva

Ing. Anna Macaláková

členka predstavenstva

Ing. Tomáš Klimíček

člen predstavenstva

Vedenie banky SR

Ing. Anna Macaláková

riaditeľka, J&T BANKA SR

Ing. Miloslav Čomaj

prokurista, J&T BANKA SR

Ing. Ondrej Segeč

prokurista, J&T BANKA SR

Dozorná rada banky

Ing. Jozef Tkáč

predseda dozornej rady

Ing. Ivan Jakabovič

podpredseda dozornej rady

Jozef Šepetka

člen dozornej rady

Ing. Dušan Palcr

člen dozornej rady

Jitka Šustová

členka dozornej rady

Ing. Tomáš Janík

člen dozornej rady

Podporujeme

Želáme si, aby čo najviac ľudí na Slovensku bolo úspešných a bohatých. Uvedomujeme si, že my sami môžeme rásť len vtedy, keď bude bohatnúť celá spoločnosť.

Chceme inšpirovať k úspechom. Podeliť sa s touto krajinou o vlastný úspech. Aktívne sa zaujímame o rast bohatstva krajiny v budúcnosti. Podporujeme vzdelanie, napomáhame talentom, favorizujeme nápady, ukazujeme vzory. Pomáhame tým, ktorí chcú.

Snažíme sa napĺňať víziu bohatého Slovenska.

Naše projekty

Klub Magnus

Magazín Magnus

Magazín pre klientov a priateľov J&T BANKY. Magnus patrí k špičke slovenskej a českej časopiseckej tvorby.

Hlavným poslaním magazínu Magnus je kultivácia myšlienky „noblesse oblige“, teda skutočnosti, že postavenie zaväzuje a že bohatstvo a sloboda sú predovšetkým vec osobnej a spoločenskej zodpovednosti.

Viac informácií

Wealth Report

Wealth Report

Vitajte vo svete dolárových milionárov

Úspešní a bohatí najlepšie odrážajú úroveň vyspelosti spoločnosti, v ktorej žijú. Sme hrdí, že poznáme slovenských a českých milionárov a miliardárov, s ktorými už pätnásť rokov pracujeme a delíme sa o úspechy, ktoré spoločne dosahujeme.

Vďaka unikátnej štúdii, ktorá nemá v rámci Česka a Slovenska obdobu, vám každoročne prinášame pohľad na investičné myslenie a správanie tých najbohatších, dolárových milionárov.

Viac informácií

Pre médiá

Kontakty pre médiá

Milan Janásik
janasik@jtbanka.sk
+421 911 821 581
 

Kariéra

Personálna politika Skupiny J&T

Skupina J&T zamestnáva talentovaných, motivovaných, ambicióznych a lojálnych zamestnancov. Umožňujeme im profesijný rast a dávame im príležitosť využiť ich potenciál. Naša dynamická organizačná štruktúra dovoľuje tým najlepším rýchly postup na strategické posty s priamym dosahom na kľúčové procesy v Skupine.

Podľa každoročných prieskumov Profesia.sk a časopisu Forbes patríme dlhodobo medzi TOP 3 najatraktívnejších zamestnávateľov na Slovensku a našim zamestnancom poskytujeme nadštandardné pracovné výhody a benefity. Pre ambicióznych záujemcov je určená Facebooková stránka J&T Talent Arena.

 

Personálny odbor J&T BANKY

Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 259 418 146
Fax: +421 259 418 115
E-mail: jobs@jtbanka.sk

J&T Talent Arena
Dobrých je veľa. Buď najlepší.
facebook.com/JTtalentArenaSk

Kontakty