08.07.2024

Trader junior

Od 1 500 EUR mesačne brutto v závislosti od predchádzajúcich odborných skúseností  kandidáta. Mzda je dvojzložková, rozdelená v pomere 70:30 (70% = základná mzda a 30% = osobné ohodnotenie zamestnanca, ktoré je priznané hneď odo dňa uzatvorenia pracovného pomeru zamestnanca + 2x ročne bonusy až do výšky 100% mzdy, ktoré sú vyplácané v nadväznosti na interné predpisy spoločnosti.

Miesto výkonu práce:
Bratislava

Druh pracovného pomeru:
TPP

Nástup
asap/dohodou

Mzda
Od 1 500 EUR / mesiac

Zaujíma Vás oblasť bankovníctva? Chcete pôsobiť v oblasti investovania a obchodovania na finančných trhoch  ?

Ak áno, hľadáme práve Vás, budúceho úspešného Tradera juniora, ktorého hlavnou náplňou práce bude:

 

 • realizáciu pokynov (na klientsky ako aj vlastný účet banky) pre obchodované inštrumenty na BCPB a na ostatných verejných trhoch s cennými papiermi;
 • podporu a zálohu (vrátane komplexnej administratívnej podpory) pri realizácii pokynov; klientov a operácií na vlastný účet pre domáce a zahraničné  obchodované inštrumenty;
 • komunikácia s protistranami a obchodnými partnermi banky;
 • komunikácia so zástupcami emitenta, komunikácia s CDCP SR, BCPB a NBS;
 • účasť na projektoch banky z oblasti kapitálového trhu a spolupráca s inými útvarmi banky;
 • aktívne poskytovanie informácii o skupine, banke, produkte na požadovanej odbornej a komunikatívnej úrovni;
 • pravidelné prehlbovanie informácii o bankových produktoch a službách;
 • preškoľovanie sa na nové produkty poskytované bankou;
 • vypracovávanie  reportov v zmysle pokynov priameho nadriadeného;
 • administratívne činnosti spojené s poskytovaním bankových služieb;
 • nastavenie procesov v rámci oddelenia;
 • pravidelný reporting príslušným oddeleniam;
 • prípravu analýz v  súvislosti s existujúcimi a novými  produktmi na finančnom trhu; 
 • prípravu  podkladov a prezentácií produktov pre obchodné oddelenia v pobočke banky, korporátnu klientelu, predajné siete, či iných potenciálnych záujemcov;     
 • organizáciu a  účasť na stretnutiach s klientmi resp. potenciálnymi záujemcami;
 • prípravu analýz pre management za účelom podpory pri investičných rozhodnutiach;
 • prípravu reportov  a návrhov postupu v danej oblasti;
 • príprava analýz a reportov o aktuálnom dianí na kapitálových trhov resp. makroprostredia podľa požiadaviek priameho nadriadeného;
 • poskytovanie rozhovorov a vyjadrení (komentárov) pre médiá;
 • spoluprácu pri príprave  a organizácii investorských,  propagačných akcií a  rôznych stretnutí;    
 • plní ďalšie úlohy v zmysle  pokynov svojho priameho  nadriadeného, ktoré sa týkajú prevádzkového chodu odboru;
 • podieľa sa na  dodržiavaní firemnej  kultúry a image  spoločnosti;  

Zamestnanecké výhody, benefity:

Ponúkame Vám perspektívnu a stabilnú prácu v dynamickej spoločnosti s možnosťou odborného rastu. S individuálnym prístupom, možnosťou sebarealizácie, príjemné pracovné prostredie pri Dunaji a množstvom zaujímavých benefitov.


- týždeň dovolenky navyše
- 5 dní platených sick days
- 5 dní platených whatever days
- 400,- eur príspevok na zdravotnú starostlivosť v zmysle interných predpisov
- príspevok zamestnávateľa do výšky 800,- eur ročne na kúpu zamestnaneckého investičného produktu
- odborné vzdelávanie
- príspevok na jazykové vzdelávanie podľa vlastného výberu
- členstvo v exkluzívnom klube Magnus​

- príspevok zamestnávateľa vo výške 400,- eur ročne na rôzne rekreačné pobyty, kultúru, šport, beauty, gastro a iné

-​20% zľavu na vstupenky na vybrané predstavenia Slovenského národného divadla​

- zvýhodnené bankové produkty 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním


vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

Ekonomické zameranie (ideálne odbor bankovníctvo a investovanie)

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti


Microsoft Outlook - Pokročilý
Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý

Počet rokov praxe

1

Pozícia je vhodná pre absolventa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Radi medzi sebou privítame aj šikovných absolventov VŠ ekonomického zamerania

 

Od úspešného kandidáta/ kandidátky budeme očakávať:

- ochotu učiť sa a neustále pracovať na svojom rozvoji,

- záujem o investovanie a obchodovanie na finančných trhoch;

- vysokú miera samostatnosti, systematickosť a analytické schopnosti;

- komunikačné a prezentačné schopnosti;
- vysoké zameranie na cieľ a rozhodnosť;

 

Kontaktný formulár

Nepovinné
Meno je - povinné pole
Priezvisko je - povinné pole
Telefónne číslo je - povinné pole
E-mail je - povinné pole
Upozornenie

Na účely výberového konania na túto pracovnú pozíciu bude spoločnosť J&T BANKA, a. s., podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava (ďalej ako „Banka“) ako Prevádzkovateľ spracovávať Vami poskytnuté (či z verejných zdrojov získané) osobné údaje a to v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Všeobecným nariadením o ochrane údajov.

Odpoveďou na tento inzerát poskytujete Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje za účelom a po dobu realizácie výberového konania. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov, (iii) na výmaz osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania, (v) na prenosnosť a (vi) právo namietať, (vii) obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov.