20.06.2024

Právnik/ Právnička

Od 2 000 EUR/mesiac brutto. Mzda je dvojzložková: základná mzda a osobné ohodnotenie, ktoré je priznané odo dňa nástupu do pracovného pomeru (pomer 70:30) Finálna výšky mzdy bude závisieť od odborných skúseností vybraného kandidáta. 2x ročne možnosť vyplatenia bonusov do výšky 100% mzdy

Miesto výkonu práce:
Bratislava

Druh pracovného pomeru:
TPP

Nástup
dohodou

Mzda
Od 2 000 EUR / mesiac

Do nášho komorného právnického tímu  hľadáme nového precízneho a spoľahlivého kolegu/kolegyňu so zmyslom pre detail a výbornými komunikačnými schopnosťami. Na tejto pracovnej pozícii budete zabezpečovať nasledovné pracovné činnosti:

- príprava právnych analýz;
- právne poradenstvo týkajúce sa jednotlivých činností banky ostatným organizačným útvarom banky;
- vypracovávanie a pripomienkovanie vzorovej dokumentácie pre bankové produkty;
- vypracovávanie a pripomienkovanie dokumentácie pre netypizované bankové obchody;
- vypracovávanie a pripomienkovanie zmlúv s dodávateľmi tovarov a služieb;
- zastupovanie banky pri obchodných rokovaniach s tretími osobami v rozsahu právomocí svojej funkcie;
- zastupovanie banky v konaniach pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci;
- vybavovanie dožiadaní adresovaných banke oprávnenými subjektmi;
- príprava a pripomienkovanie interných predpisov;
- monitoring legislatívnych zmien

​Pracovná pozícia je obsadzovaná ako zástup počas materskej a rodičovskej dovolenky

Zamestnanecké výhody, benefity:

Ponúkame perspektívnu a stabilnú prácu v dynamickej spoločnosti s možnosťou odborného rastu, individuálnym prístupom, možnosťou sebarealizácie a množstvom zaujímavých benefitov:
- týždeň dovolenky navyše
- 5 dní platených sick days
- 5 dní platených whatever days
- 400,- eur príspevok na zdravotnú starostlivosť v zmysle interných predpisov
- príspevok zamestnávateľa do výšky 800,- eur ročne na kúpu zamestnaneckého investičného produktu
- odborné vzdelávanie
- zamestnaneckú knižnicu
- príspevok na stravné plne hradený zamestnávateľom
- 20 % zľavu na vstupenky na vybrané predstavenia Slovenského národného divadla
- príspevok na jazykové vzdelávanie podľa vlastného výberu
- množstvo teambuildingových aktivít rôzneho zamerania

 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním


vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

Právo

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Expert
Microsoft Outlook - Pokročilý
Microsoft Excel - Základy

Počet rokov praxe

5

Od úspešného kandidáta/ kandidátky budeme očakávať:


- minimálne 5 rokov relevantnej praxe,
- precíznosť a spoľahlivosť,
- výborné komunikačné a organizačné schopnosti,
- pozitívny a samostatný prístup k práci,
- všeobecný ekonomický a spoločenský prehľad,
- pracovná skúsenosť na obdobnej pracovnej pozícii v banke alebo v inej finančnej inštitúcii bude veľkou výhodou.

 

Kontaktný formulár

Nepovinné
Meno je - povinné pole
Priezvisko je - povinné pole
Telefónne číslo je - povinné pole
E-mail je - povinné pole
Upozornenie

Na účely výberového konania na túto pracovnú pozíciu bude spoločnosť J&T BANKA, a. s., podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava (ďalej ako „Banka“) ako Prevádzkovateľ spracovávať Vami poskytnuté (či z verejných zdrojov získané) osobné údaje a to v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Všeobecným nariadením o ochrane údajov.

Odpoveďou na tento inzerát poskytujete Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje za účelom a po dobu realizácie výberového konania. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov, (iii) na výmaz osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania, (v) na prenosnosť a (vi) právo namietať, (vii) obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov.