Domov J&T BANKA Kariéra Pracovné príležitosti Odborná Asistentka/Asistent s aktívnou znalosťou anglického jazyka

Odborná Asistentka/Asistent s aktívnou znalosťou anglického jazyka

Od 1 400 EUR mesačne brutto v závislosti od predchádzajúcich odborných skúseností  kandidáta. Mzda je dvojzložková, rozdelená v pomere 70:30 (70% = základná mzda a 30% = osobné ohodnotenie zamestnanca, ktoré je priznané hneď odo dňa uzatvorenia pracovného pomeru zamestnanca + 2x ročne bonusy až do výšky 100% mzdy, ktoré sú vyplácané v nadväznosti na interné predpisy spoločnosti.

Miesto výkonu práce

Bratislava


Druh pracovného pomeru:
TPP

Nástup
dohodou

Mzda
Od 1 400 EUR / mesiac

Do nášho tímu  hľadáme nového samostatného kolegu/kolegyňu s aktívnou znalosťou anglického jazyka, príjemným vystupovaním, organizačnými schopnosťami a zmyslom pre detail. Vaša pracovná náplň bude pozostávať z týchto činnosti: 

 

• komplexné samostatné zabezpečovanie pridelenej odbornej administratívnej a organizačnej agendy,

• komunikácia v anglickom jazyku (ústna aj písomná forma),

• organizačná, administratívna a technická podpora pre členov pracovného tímu,

• príprava podkladov a materiálov nevyhnutných pre zabezpečenie činnosti odboru,

• samostatné spracúvanie bežnej korešpondencie a vybavovanie písomnej agendy odboru,

• vedenie evidencie písomností, ich archivácia, prípadne skartácia,

• zabezpečovanie rozmnožovania materiálov,

• vedenie evidencie porád, zasadnutí, rokovaní a ich organizačno-materiálne a technické zabezpečenie,

• príprava administratívnej dokumentácie, podkladov na rokovania/prezentácie,

• vykonávanie organizačných prác súvisiacich s pracovnými cestami nadriadených pracovníkov,

• starostlivosť o materiálne zabezpečenie odboru,

• komplexný organizačno-technický servis pre potreby odboru,

• príprava reportov v zmysle požiadaviek,

• spolupráca s ostatnými odbornými útvarmi naprieč bankou

Čo Vám v J&T BANKE ponúkame?

Perspektívnu a stabilnú prácu v mladej a dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti, príjemné a moderné pracovné prostredie na brehu Dunaja, možnosť sebarealizácie/odborného rastu a množstvo benefitov:

- týždeň dovolenky navyše;

- 5 dní platených sick days;

- 5 dní whatever days;

- príspevok zamestnávateľa do výšky 400,- eur ročne na zdravotnú starostlivosť v zmysle interných predpisov;

- príspevok zamestnávateľa do výšky 800,- eur ročne na kúpu zamestnaneckého investičného produktu;

- odborné vzdelávanie;

- zamestnaneckú knižnicu;

- príspevok na stravné plne hradený zamestnávateľom;

-20% zľavu na vstupenky na vybrané predstavenia Slovenského národného divadla;

- príspevok na jazykové vzdelávanie podľa vlastného výberu;

- množstvo teambuildingových aktivít rôzneho zamerania

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním


vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft Outlook - Pokročilý
Microsoft Teams - Pokročilý

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 

Od úspešného kandidáta/ kandidátky  na tejto pracovnej pozícii budeme očakávať:

- znalosť anglického jazyka slovom aj písmom na pokročilej úrovni;

- ukončené VŠ vzdelanie I. alebo II. stupňa (preferujeme ekonomické vzdelanie);
- príjemné vystupovanie;
- predchádzajúce skúsenosti na podobnej pozícii budú výhodou;
- samostatnosť a precíznosť;
- zodpovednosť a dôslednosť;
- organizačné schopnosti;
- komunikatívnosť;
- diskrétnosť

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktný formulár

Nepovinné
Meno je - povinné pole
Priezvisko je - povinné pole
Telefónne číslo je - povinné pole
E-mail je - povinné pole
Upozornenie

Na účely výberového konania na túto pracovnú pozíciu bude spoločnosť J&T BANKA, a. s., podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava (ďalej ako „Banka“) ako Prevádzkovateľ spracovávať Vami poskytnuté (či z verejných zdrojov získané) osobné údaje a to v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Všeobecným nariadením o ochrane údajov.

Odpoveďou na tento inzerát poskytujete Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje za účelom a po dobu realizácie výberového konania. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov, (iii) na výmaz osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania, (v) na prenosnosť a (vi) právo namietať, (vii) obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov.